VSL 2023 / č. 43-44

Datum vydání: 6. listopadu 2023

Vídeňské svobodné listy

Kompletní obsah:

str. 1
– Letošní „Moravské hody“ s Mistříňankou
– Vídeňští Češi a Slováci včetně Velvyslanectví ČR náležitě oslavili „Rok volejbalu“
str. 2 // RUBRIKA: Valná hromada
– 14. října se uskutečnila valná hromada Sokola III/XI
– Řeč vzdělavatele Sokola III/XI pronesená na valné hromadě jednoty v říjnu letošního roku
– Generální shromáždění spolku Marjánka
str. 3 // RUBRIKA: Pozvánky
– Vlastenecká Omladina hraje opět „Rebely“ aneb Když se plány stanou neplány!
– Jak klameme sebe i ty druhé aneb komunikační fauly, informační zkreslení a manipulace
– Literární kroužek při škole Komenského zve na pásmo o básnické tvorbě a životě Jana Zahradníčka
str. 4 // RUBRIKA: Rozhovor se senátorem
– Se synem slavného režiséra nejen o sdělovacích prostředcích
str. 5 // RUBRIKA: Slovensko
– Slovenská politika po volbách a Slováci v Rakousku
– Rozmarín na Slovenskom dni v Schwarzenau
str. 6 // RUBRIKA: Knihy
– VSL se prezentovaly na druhém největším knižním veletrhu v ČR
– Rakouská společnost pro literaturu připomněla překladatele české poezie do němčiny
str. 7 // RUBRIKA: Památky
– Kdy zámek v Rusovcích patřil belgické princezně
– Všechny kostely Slovenska můžete vidět na jednom místě
str. 8 // RUBRIKA: Akademici / Konzulární odd.
– OKÉNKO AKADEMICKÉHO SPOLKU: 155 let Akademického spolku ve Vídni (12. část)
– Služby konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni

str. 8 // RUBRIKA: ORF
RÁDIA DRÁŤÁK | DIA:TÓN Pondělí 21.10–21.40 | 21.40–22.00 hod. Radio Burgenland
– Radio Dráťák a podcast ORF Češi
23. 10. 2023 – Aktuality z CzechTradu a nový obchodní rada Robert Otepka
16. 10. 2023 – Z Brna do Vídně: Nejen divadelní příběh herečky Barbory Remišové
– Rádio Dia:tón a podcast ORF Slováci
30. 10. 2023 – 4. Volksfest folklórneho súboru Vinica
23. 10. 2023 – Dunaj priniesol germanizáciu aj mestské právo

str. 9 // RUBRIKA: Malý oznamovatel / Spolky Menšinové rady
– přehled spolků MR naleznete také zde
str. 10 // RUBRIKA: Proběhlé akce
– Hra „Šťastný vyvolený“ sklidila zasloužené ovace
– První česko-slovenské „Notování“ pod taktovkou spolku EVA
str. 11 // RUBRIKA: Různé
– „Klub přátel Rakouska Praha“ opět navštívil Vídeň
– Vzpomínka na Věru Bezecnou
– Varhanní podzim v Hainburgu s českými hudebníky
– Zprávy z redakce VSL
str. 12 // RUBRIKA: ANNO / Inzerce / Kalendář podniků a zábav
– přehled akcí naleznete také zde
– Rakouská národní knihovna již 20 let digitalizuje noviny a časopisy

Zprávy z redakce VSL

1. digitalizace VSL

V tomto vydání na str. 12 si můžete přečíst informace o projektu ANNO Rakouské národní knihovny, která již 20 let provádí digitalizaci historických novin a časopisů.
S radostí vám tímto oznamujeme, že také Vídeňské svobodné listy si už můžete prohlédnout a přečíst či v nich dokonce vyhledávat, a to sice ve všech číslech vydaných v letech 1946–2005.
Vyhledávat můžete zde: https://anno.onb.ac.at/

2. dotazník Úřadu spolkového kancléřství Rakouska

Jak jistě víte, velkou část financí, díky kterým VSL mohou i nadále vycházet, dostáváme z dotací Úřadu spolkového kancléřství Rakouska. Když člověk něco dostává, tak musí také doložit, kde a jak peníze využil a jedním z nástrojů měření „vynaložených peněz“ jsou i dotazníková šetření – možná jste se s nimi již setkali na některých akcích. Dovolujeme si vás tedy požádat o vyplnění anonymního ONLINE dotazníku nejpozději do 20. prosince.
Vyhledávat můžete zde: https://www.survio.com
 

3. workshop VSL

Po několika úspěšných workshopech a vzhledem k tomu, že máme radost z rostoucího počtu nových přispěvatelů, přicházíme s nabídkou účasti na dalším workshopu, který se uskuteční v pátek 17. listopadu od 18 do 20 hod. v malé klubovně Školského spolku Komenský na Sebastianplatz 3, Vídeň III.
Pro bližší informace naleznete v ONLINE kalendáři akcí.
Přihlásit se můžete na mailu: LISTY@viden-vsl.at (do předmětu napište: workshop VSL + vaše jméno a příjmení).

 

4. vánoční přání (inzerce)

Vážené spolky a také další inzerenti!
Pokud si přejete i v letošním posledním vydání VSL = vánoční číslo zveřejnit vánoční přání (inzerci), prosím, sdělte nám na e-mail: INZERCE@viden-vsl.at nejpozději do konce listopadu, zda vaše přání bude ve stejné podobě (text + vzhled) jako loni, nebo jaké si přejete změny.
Další informace o inzercích naleznete zde.

Zprávy z konzulárního odd. Velvyslanectví ČR ve Vídni

 Nový cestovní pas, matriční doklady, výpis z Czech POINTu nebo ověření podpisu si můžete zajistit prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Vídni na adrese Penzingerstr. 11-13, Vídeň XIV.

Konzulární oddělení velvyslanectví je Vám k dispozici každý pracovní den (mimo české a rakouské svátky) od 8:30 do 11:00 hod.
Termín osobní návštěvy je třeba si předem sjednat prostřednictvím e-mailu: ku_vienna@mzv.cz
V pracovní dny mezi 14:00 a 15:30 hod. si můžete sjednat termín také telefonicky, a to prostřednictvím telefonních čísel: +43 1 899 58 154 (agendy Czech POINT, matriky a státního občanství) a +43 1 899 58 155 (agenda cestovních dokladů a ověřování).

Bez termínu se můžete dostavit pouze v první dva pracovní dny v kalendářním měsíci pro ověření pravosti podpisu pro účely výplaty důchodu z České republiky; pokud máte v úmyslu dostavit se v jiném termínu, je třeba objednat se prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Další informace nalezndete na webové stránce Velvyslanectví ČR ve Vídni.