Spolky v Menšinové radě

Důležité odkazy:

ZVR = Zentrales Vereinsregister / Centrální rejstřík sdružení
je veřejný rejstřík zřízený při Spolkovém ministerstvu vnitra, do kterého jsou zapsána všechna rakouská sdružení.
Každému sdružení je přiděleno registrační číslo, tzv. ZVR číslo.
Zápis v rejstříku obsahuje např. datum založení spolku, sídlo, adresu pro doručování, jména zástupců řídících orgánů atd.

oesterreich.gv.at – Lexikon pojmů
oesterreich.gv.at – Seznam spolků

bmi.gy.at – Ministerstvo vnitra – Informace o spolcích
bmi.gv.at – Ministerstvo vnitra – Výpis z rejstříku spolků

Menšinová rada

MR = Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku / Minderheitsrat der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich
je zastřešující organizace (znovuobnovena v roce 1951), která zastupuje zájmy české a slovenské národnostní menšiny v Rakousku a také spolků v ní sdružených. V současné době jich je 18 a jednou za dva měsíce se schází jejich zástupci ke společnému jednání.
Hlavními pilíři menšinové činnosti je udržení jazyka, kultury a tradic, podpora vzdělávání a školství (školy Školského spolku Komenského) a vydávání hlavního média menšiny – Vídeňských svobodných listů (VSL), jejichž majitelem a vydavatelem je právě Menšinová rada. VSL vycházejí nepřetržitě již od roku 1946.

Spolky sdružené v Menšinově radě

(řazeno abecedně)

ČESKÁ SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ STRANA V RAKOUSKU

Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Wien
Tel./fax: +431 688 73 69
susanne.lang@chello.at

ČESKÉ SRDCE – československá sociální péče v Rakousku

Margaretenplatz 7/2/4, 1050 WIEN
https://www.ceske-srdce.at/cz/

ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA „BARÁK“

Sekretariát: Margaretenplatz 7/2/4, 1050 WIEN

ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU

Pelzgasse 17, 1150 WIEN

ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKT-FÓRUM

Hütteldorfer Strasse 4/15, 1150 WIEN

https://kontaktforum-cs.at/?lang=cs

JEDNOTA „MÁJ“

Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 WIEN
Tel.: +431 688 73 69
susanne.lang@chello.at

JEDNOTA SVATÉHO METODĚJE

VII. ODBOR JSM, Rennweg 63, 1030 WIEN
Český kostel Nejsvětějšího vykupitele, Rennweg 63, A-1030 WIEN.
Mše svaté v českém jazyce s proslovem se slaví každou neděli a zasvěcený svátek v 10.00 hodin.

KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ V RAKOUSKU

Sídlo: škola „Komenský“, Sebastianplatz 3, 1030 WIEN

LUMÍR – Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni

OREL VÍDEŇ

JEDNOTA ORLA VIDEŇ X, Puchsbaumgasse 39 a, 1100 WIEN
JEDNOTA ORLA VÍDEŇ XV
Každé úterý od 19.30 do 21.00 hodin cvičení a volejbal ve škole Zinckgasse 12,
A-1150 WIEN. Hosté vítáni! Po dobu školních prázdnin se necvičí.

SLOVANSKÁ BESEDA

Drachengasse 3, 1010 WIEN

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ

Drachengasse 3/5, 1010 WIEN
sokol@sokol-wien.at
https://www.sokol-wien.at/sokol-wien/nazdar.html

ŠKOLSKÝ SPOLEK KOMENSKÝ

Sebastianplatz 3, 1030 WIEN
Tel.: 713 31 88, fax: 713 31 88/900
Sekretariát: v pracovní dny 8.00-16.00 hodin
https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/

Spolky nesdružené v Menšinově radě

(řazeno abecedně)

(v přípravě)