Spolky v Menšinové radě

Důležité odkazy:

ZVR = Zentrales Vereinsregister / Centrální rejstřík sdružení
je veřejný rejstřík zřízený při Spolkovém ministerstvu vnitra, do kterého jsou zapsána všechna rakouská sdružení.
Každému sdružení je přiděleno registrační číslo, tzv. ZVR číslo.
Zápis v rejstříku obsahuje např. datum založení spolku, sídlo, adresu pro doručování, jména zástupců řídících orgánů atd.

oesterreich.gv.at – Lexikon pojmů
oesterreich.gv.at – Seznam spolků

bmi.gy.at – Ministerstvo vnitra – Informace o spolcích
bmi.gv.at – Ministerstvo vnitra – Výpis z rejstříku spolků

Menšinová rada

MR = Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku / Minderheitsrat der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich
je zastřešující organizace (znovuobnovena v roce 1951), která zastupuje zájmy české a slovenské národnostní menšiny v Rakousku a také spolků v ní sdružených. V současné době jich je 18 a jednou za dva měsíce se schází jejich zástupci ke společnému jednání.
Hlavními pilíři menšinové činnosti je udržení jazyka, kultury a tradic, podpora vzdělávání a školství (školy Školského spolku Komenského) a vydávání hlavního média menšiny – Vídeňských svobodných listů (VSL), jejichž majitelem a vydavatelem je právě Menšinová rada. VSL vycházejí nepřetržitě již od roku 1946.

Sídlo: Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Vídeň
Kontaktní osoba: Pavel Rodt (předseda MR)
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

Spolky sdružené v Menšinově radě

(řazeno abecedně)

ADRIA – TAMBURAŠSKÝ SPOLEK

Sídlo: Drachengasse 3, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: Georg Gotfryd
Tel.: +43 650 98 58 344
E-Mail: verein@tamburizza-adria.at
Web: www.tamburizza-adria.at
FB: ADRIA-Tamburitza-Verein

 

AKADEMICKÝ SPOLEK VE VÍDNI

Sídlo: Drachengasse 3/6, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: Helena Huberová (předsedkyně)
Tel.:
E-Mail: akademickyspolek@gmail.com
Web: www.akademickyspolek.at
FB: Akademický spolek

ALUMNI CZ AUSTRIA

Sídlo:
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Pachta (předseda)
Tel.:
E-Mail: alumniczaustria@gmail.com
Web:
FB: Alumni-CZ-Austria

ČESKÁ SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ STRANA V RAKOUSKU

Sídlo: Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Vídeň
Kontaktní osoba: Susanne Lang
Tel.: +43 1 688 73 69
E-Mail:
susanne.lang@chello.at
Web:
FB:

ČESKÉ SRDCE – československá sociální péče v Rakousku

Sídlo: Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Vídeň
Kontaktní osoba: Dr. Věra Gregorová (předsedkyně)
Tel.: +43 1 58 783 08
E-Mail: office@ceske-srdce.at
Web: www.ceske-srdce.at
FB: www.facebook.com/rakouske

ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA „BARÁK“

Sídlo: Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Vídeň
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU

Sídlo: Pelzgasse 17, 1150 Vídeň
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKT-FÓRUM

Sídlo: Hütteldorfer Strasse 4/15, 1150 Vídeň
Kontaktní osoba: Miroslava Snášelová (předsedkyně)
Tel.: +43 699 19762371 (večer)
E-Mail: mirka.snasel@chello.at
Web: https://kontaktforum-cs.at
FB: Sdružení-Kontaktforum

JEDNOTA „MÁJ“

Sídlo: Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Vídeň
Kontaktní osoba: Susanne Lang
Tel.: +43 1 688 73 69
E-Mail: susanne.lang@chello.at
Web:
FB:

JEDNOTA SVATÉHO METODĚJE

Sídlo:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

VII. ODBOR JSM
Sídlo: Schützengassse, 1030 Vídeň
Český kostel Nejsvětějšího vykupitele (Erlösekirche), Rennweg 63, 1030 Vídeň
Mše svaté v českém jazyce s proslovem se slaví každou neděli a zasvěcený svátek v 10.00 hod.

KLUB ČESKO-SLOVENSKÝCH TURISTŮ V RAKOUSKU

Sídlo: Sebastianplatz 3, 1030 WIEN
Kontaktní osoba: Karel Broušek
Tel.:
E-Mail: kct@gmx.info
Web:
FB:

LUMÍR – Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni

Sídlo: Drachengassse 3/6, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: Pavel Koutník
Tel.: +43 664 52 15 227
E-Mail: viden@lumir.at
Web: www.lumir.at
FB:
LUMIR.VIDEN

TANEČNÍ, HUDEBNÍ A JAZYKOVÝ SPOLEK MARJÁNKA

Sídlo: Am Satzfeld 17, 2433 Margarethen am Moos
Kontaktní osoba: Martina Canova (statutární zástupkyně)
Tel.: +43 676 93 06 659
E-Mail: office@marjanka.at
Web: www.marjanka.at
FB: Marjánka

KALENDÁŘ AKCÍ

OREL VÍDEŇ

Sídlo: 
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

OREL VÍDEŇ – jednota X
Sídlo: Puchsbaumgasse 39a, 1100 Vídeň
OREL VÍDEŇ – jednota XV
Tělocvična: Zinckgasse 12, 1150 Vídeň

SLOVANSKÁ BESEDA

Sídlo: Drachengasse 3/5, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: Mojmír Stránský (předseda)
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB:

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ

Sídlo: Drachengasse 3/5, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Frey Materna (předseda)
Tel.:
E-Mail: sokol@sokol-wien.at
Web:
www.sokol-wien.at
FB:

KALENDÁŘ pravidelných cvičení SOKOL

SOKOL VÍDEŇ I/V
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Tělocvična: Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň

SOKOL VÍDEŇ II/XX/XXI
Kontaktní osoba: Věra Mottlová
Tel.: +43 1 2728326 (od 10 hod.)
E-Mail: vmo@austromail.eu
Tělocvična: Roda-Roda Gasse 7, 1021 Vídeň

SOKOL VÍDEŇ III/XI
Kontaktní osoba:
Tel.: +43 664 608 50 31 77
E-Mail:
Tělocvična 1: Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň
Tělocvična 2: Angeligasse 21, 1100 Vídeň

SOKOL VÍDEŇ X
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail: sokol-10@chello.at
Tělocvična: Angeligasse 21, 1100 Vídeň

SOKOL VÍDEŇ XII/XV
Kontaktní osoba:
Tel.: +43 699 12 68 12 46
E-Mail: sokolwien1215@gmail.com
Tělocvična: Angeligasse 21, 1100 Vídeň

SOKOL VÍDEŇ XVI/XVIII
Kontaktní osoba:
Tel.: +43 1 480 14 55, +43 699 113 63 234
E-Mail:
Tělocvična 1: Steinergasse 7, 1170 Vídeň
Tělocvična 2: Kulatá hala Alterlaa, Anton-Baumgartner-Straße 44, 1230 Vídeň

ŠKOLSKÝ SPOLEK KOMENSKÝ

Provozovatel MŠ, ZŠ a gymnázia
Sídlo: Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň
Sekretariát: Po-Pá 7:30-10:00 hod., prázdninový provoz: Po-Pá 9:00-14:00 hod.
Tel.: +43 1 713 31 88, fax: 713 31 88/900
E-Mail: office@komensky.at
Web:
www.komensky-vienna.at
FB gymnázium: rgkomensky
FB ALUMNI školy Komenský: ALUMNI Komenský

KALENDÁŘ akcí

VLASTENECKÁ OMLADINA

Divadelní ochotnický spolek
Sídlo: Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň
Kontaktní osoba: Martina Pfeffer (předsedkyně)
Tel.: +43 676 90 88 279
E-Mail: vomladina@gmail.com
Web: www.omladina.at
FB: Vlastenecka.omladina.Wien

Spolky a další organizace nesdružené v Menšinově radě

(řazeno abecedně)

(v přípravě)

ČESKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

Sídlo: Tschechische Gemeinde, Salvatorgasse 12, 1010 Vídeň
Kontaktní osoba: P. Václav Sládek (duchovní správce a národní koordinátor)
Tel.: +43 670 404 22 91
E-Mail: buero.tschechischegemeinde@katholischekirche.at
Web: www.erzdioezese-wien.at
FB: FarnostViden

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku

Sídlo: Mohsgasse 30/9, 1030 Vídeň
Kontaktní osoba: Ing. Helena Basler (předsedkyně)
Tel.: +43 1 79 88 454
E-Mail: info@kulturklub.at
Web: www.kulturklub.at
FB:

Spolek EVA

Sídlo:
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Tomanová (předsedkyně)
Tel.:
E-Mail: evaverein.wien@gmail.com
Web:
FB: EVA české a slovenské Powerfrauen

TURISTIKA

Sídlo:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-Mail:
Web:
FB: Turistika Vídeň