Historie

Historie Vídeňských svoboných listů

VSL ve vysílání ORF


20. 6. 2022 |
Rádio Dráťák Magazín

Šéfredaktorka Hana Herdová | Jedna dlouhá éra menšinových novin končí, další začíná

Za osmnáct let člověk dospěje, překročí hranici do světa dospělých. Stejně tak dlouho s veškerou energií vedla Hana Herdová redakci Vídeňských svobodných listů. Jak sama říká, vidí v nich tak trochu své dítko – dítko, které je připravené na další výzvy a i nadále tu být pro své čtenářky a čtenáře.

Vysílání v češtině zde.
Vysílání v němčině zde.


13. 6. 2022 |
Rádio Dráťák Magazín

Hana Herdová předává redaktorskou štafetu

Mezi vídeňské Čechy se vžila velice rychle. Spolkový život jí také zanedlouho začal být hodně blízký. Hana Herdová začátkem června předala své šéfredaktorství dnes už nejstarších českých novin ve Vídni, které poprvé začaly vycházet po druhé světové válce.

Vysílání v češtině zde.
Vysílání v němčině zde.

23. 2. 2022 | Rádio Dráťák Magazín

Na Mezinárodní den mateřského jazyka s redaktorkami Helenou Basler a Hanou Herdovou

Svět oslavoval tento významný den minulý pátek, a proto si i Magazín Rádio Dráťák pro Vás připravil speciální vysílání o češtině ve Vídni. O její zachování se starají také menšinové tiskoviny. Pondělními hosty jsou šéfredaktorky časopisu Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku a novin Vídeňské svobodné listy.

Vysílání v češtině zde.
Vysílání v němčině zde.

Vídeňské svobodné listy slaví 70 let

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na předválečnou tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku v době meziválečné a ještě dříve z doby monarchie, ale na novém základě kooperace všech různorodých linií a názorových směrů v menšině, která je rozmanitá jako každá jiná společnost. Úkol to byl nelehký, především pak v době, kdy dění ve staré vlasti – v Československu – po roce 1948 mělo vliv také na náš menšinový život.

 

Reprint prvního vydání VSL

Článek z katalogu výstavy 70 let VSL

K výstavě „Vídeňské svobodné listy – 70 let“

Výstava k 70. výročí Vídeňských svobodných listů přináší ohlédnutí za sedmdesátiletou historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou historii vydávání česky psaných novin ve Vídni. Na 16 panelech sledujeme stručný přehled historie českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po současnost. Pozornost je věnována obsahu a jeho změnám – od informačního pramenu o repatriaci krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu Čechů ve Vídni a v Rakousku.

Souběžně výstava podává základní informace o zastřešující Menšinové radě, která byla – vedle spolku České srdce – po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. Seznamuje nás ve sledovaném období s několika významnými osobnostmi české menšiny ve Vídni a šéfredaktory listu na pozadí významných historických událostí v Rakousku i v Československu.

V chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, období první republiky – vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideový rozkol v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchod emigrantů z Československa po osudových letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pád komunistického režimu roku 1989, který ve svém důsledku vedl k postupnému překonání rozkolu v menšině.

Dějinnou zkratku uzavírá pohled na současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové činnosti.