Autoři

Kontatní e-mail pro autory:

Své příspěvky do VSL a fotografie nám prosím zasílejte na mail: LISTY@viden-vsl.at

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

 

Termíny uzávěrek  VSL  v roce 2023:

(další termínu budou zveřejněny v brzké době)

Změny vyhrazeny!

č. 31-34 // uzávěrka v pondělí 14.8.2023 // vychází 28.8.2023
č. 28-30 // uzávěrka v pondělí 10.7.2023 // vychází 24.7.2023
č. 25-27 // uzávěrka v pondělí 19.6.2023 // vychází 3.7.2023
č. 23-24 // uzávěrka v pondělí 5.6.2023 // vychází 19.6.2023
č. 21-22 // uzávěrka v pondělí 22.5.2023 // vychází 5.6.2023
č. 19-20 // uzávěrka v pondělí 8.5.2023 // vychází 22.5.2023
č. 17-18 // uzávěrka v pondělí 24.4.2023 // vychází 8.5.2023
č. 15-16 // uzávěrka v pondělí 10.4.2023 // vychází 24.4.2023
č. 12-14 // uzávěrka v pondělí 20.3.2023 // vychází 3.4.2023
č. 10-11 // uzávěrka v pondělí 6.3.2023 // vychází 20.3.2023
č. 8-9 // uzávěrka v pondělí 20.2.2023 // vychází 6.3.2023
č. 6-7 // uzávěrka v pondělí 6.2.2023 // vychází 20.2.2023

č. 4-5 // uzávěrka v pondělí 23.1.2023 // vychází 6.2.2023
č. 1-3 // uzávěrka v pondělí 9.1.2023 // vychází 23.1.2023

Informace pro autory:

– Rozsah článků (pro hrubou představu):
  1 strana ve VSL (bez FOTO) = ca. 2.000 slov = ca. 11.000-11.500 znaků BEZ mezer // ca. 12.500-13.000 znaků S mezerami
– Úprava textu ve WORDu (.doc / .docx):
  (pokud text píšete v OPEN OFFICE = .odt, prosím, upozorněte nás na to, děkujeme)
  písmo: Garamond / TimesNewRoman
  velikost písma: 12
  řádkování: 1
  text zarovnat do BLOKU = z obou stran
  automatická korektura: čeština
  DIAKRITIKA = problémy s psaním háčků a čárek můžete vyřešeit zde: Nechybujte.cz/nastroje
  ODSTAVCE = pouze pomocí ENTER na konci řádku (NE 5 prázdných úhozů, NE tabulátor)
  NADPIS = střecha textu, délku přizpůsobte délce textu (delší text = delší nadpis, kratší text = krátký nadpis)
  PEREX = 3-5 vět o čem text je, přilákat čtenáře, nejdůležitější informace
  AUTOR = nezapomeňte uvést jméno a příjmení autora textu (případně jeho funkci ve spolku) + zaslat pasovou fotografii
  rovněž uveďte poštovní adresu, kam si přejete zaslat autorský výtisk

Zasílání příspěvků a fotografií do redakce VSL:

Své příspěvky a fotografie nám prosím zasílejte na mail: LISTY@viden-vsl.at

– FOTOgrafie:
  počet vyberte dle velikosti / důležitosti akce (malá akce max. 10 foto / velká akce max. 30 foto)
  do WORDU pod text uveďte ke každé fotografii: 1. název souboru, 2. Foto: jméno autora, 3. popis fotografie (zajímavý a přiměřeně dlouhý)
  zasílejte ideálně přes: www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com
  NE do těla mailu, NE do přílohy mailu, NE přes Whatsapp apod.

– Kompletní pokyny pro přispěvatele (v přípravě)
Šablona (v přípravě) 

Online pomocníci:

Internetová jazyková příručka
  (slovníková a výkladová část)

Nechybujte.cz

  (slovník současné češtiny / slovník českých synonym / pravidla českého pravopisu / gramatika češtiny / nástroje = Doplnění diakritiky a kontrola pravopisu)

Generátor QR kódů

  (pro tisk ideálně .EPS)

– Nástroje na úpravu PDF

  (.PDF můžete např. rozdělit, zaheslovat, převést do WORDu aj.)

acrobat.adobe.com
tools.pdf24.org

– Skener do telefonu
App CamScanner (informace v angličtině)
DOWNLOAD play.google.com
DOWNLOAD apps.apple.com

– Program na zpracování či zobrazení fotografií
IrfranView (informace v němčině)
DOWNLOAD