Autoři

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

 

Termíny uzávěrek  VSL  v roce 2023:

(další termínu budou zveřejněny v brzké době)
č. 10-11 // uzávěrka v pondělí 6.3.2023 // vychází 20.3.2023
č. 8-9 // uzávěrka v pondělí 20.2.2023 // vychází 6.3.2023
č. 6-7 // uzávěrka v pondělí 6.2.2023 // vychází 20.2.2023

č. 4-5 // uzávěrka v pondělí 23.1.2023 // vychází 6.2.2023
č. 1-3 // uzávěrka v pondělí 9.1.2023 // vychází 23.1.2023
Změny vyhrazeny!