Impressum

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY (VSL)

vydává Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku jako střechová organizace sdružující krajanské spolky ve Vídni. Příspěvky našich dobrovolných redaktorů a přispěvatelů jsou zveřejňovány formou pravidelných a občasných rubrik nebo samostatných článků. Co se od nás dozvíte? Přinášíme informace o připravovaných aktivitách ve spolcích, referujeme o proběhlých akcích – vše v rubrice Z MENŠINOVÉHO ŽIVOTA, v rubrice TÉMA se věnujeme zajímavým a obsáhlejším tématům, UDÁLOSTI přibližují důležitá dění především ve vztahu k české a slovenské Vídni. Rubrika PRO PAMĚTNÍKY dává možnost vzpomenout na události menšinového života z doby před 50 lety. OD NAŠICH ČTENÁŘŮ je rubrika, která přináší dopisy, postřehy, reportáže a názory našich čtenářů a dopisovatelů k nejrůznějším tématům. Lze uveřejnit také ROZHOVORY se zajímavými lidmi. Jako SERIÁL se představuje čtení na pokračování. V rubrice RŮZNÉ dostávají místo zajímavosti apod. OZNÁMENÍ A INZERCE není nutno představovat. Poslední (a předposlední) strana – rubrika MALÝ OZNAMOVATEL – patří kromě řádkové inzerce také spolkům k uveřejnění spolkových oznámení, akcí či kontaktů. KALENDÁŘ PODNIKŮ A ZÁBAV je rubrika sloužící k dlouhodobé informovanosti o připravovaných akcích (i mimo spolky), kterou nabízíme bezplatně v tom případě, je-li uveřejněn také inzerát, zpravidla na první straně – termínově dle domluvy se zadavatelem. Některé rubriky naleznete v obdobné formě také v internetové verzi.

 

VSL pro vás vycházejí jednou za čtrnáct dní, kromě letního období (červenec – srpen) a vánočních svátků – Tří králů, celkem 22 vydání ročně, převážně v rozsahu 8 i více stran. Máme odběratele hlavně ve Vídni, pak v Dolním Rakousku a v dalších spolkových zemích Rakouska, také v České republice, v Evropě i zámoří. VSL si můžete objednat i zde.

VSL se opírají o širokou dobrovolnou spolupráci s desítkami dopisovatelů jak z jednotlivých spolků Čechů i Slováků ve Vídni,  tak i z řad jednotlivců žijících v Rakousku, krajanů z naší vlasti, kteří s námi spolupracují a fandí nám. Příspěvky i fotografie jsou nehonorované, naše finanční možnosti toto neumožňují. Jsme si vědomi toho, že tato webová prezentace zatím nemůže nahradit tištěnou formu VSL a je v současné době spíše jakýmsi bonusem pro věrné čtenáře a inzerenty, kteří tak mohou svými inzeráty oslovit mnohem širší publikum. Je především základní informační platformou pro všechny, kteří se zajímají o českou menšinu v Rakousku.

Připojte se k nám

Je to jednoduché. Přihlašte se k odběru vídeňských svobodných listů a dostávejte každých 14 dní čerstvé informace z dění v Rakousku.