FS Vinica // 5. ročník Volksfestu

Kostel sv. Ulricha (St. Ulrich / Maria Trost) (fara) St. Ulrichs-Platz 3, Vídeň VII.

Budeme hrát, zpívat a tancovat...

vstupné dobrovolné