KK: Filmové pondělí: Adolf Loos – revolucionář mezi architekty (opakování)

Velvyslanectví ČR ve Vídni Penzingerstraße 11-13, Vídeň XIV.

Snímek z roku 2022 představuje odkaz architekta Adolfa Loose skrze nepublikované archivní materiály a osobní příběhy jeho rodiny a spolupracovníků, které se vážou k České republice i zahraničí. V Plzni a Praze spolu s Brnem se na území České republiky dle všeho nachází největší konvolut zachovaných realizací dnes světoznámého, dříve opomíjeného architekta, brněnského rodáka, vídeňského dandyho, československého občana a kosmopolity.

vstup volný