Fotogalerie

Rádi zveřejníme na tomto místě vaše fotografie, videa či odkazy na ně jak z menšinových akcí, tak i z české a slovenské Vídně. Elektronické soubory zasílejte prosím na tuto adresu: listy@viden-vsl.at

Na kus řeči se senátorem Ing. Tomášem Czerninem

Pořádaly Vídeňské svobodné listy ve spolupráci se spolky České srdce a Slovanská Beseda.

14.05.2022

Foto: © Roman Frühauf/VSL

Na kus řeči s politologem PhDr. Petrem Justem, Ph.D. z Metropolitní univerzity

30.10.2021

Foto: © Vídeňské svobodné listy