Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY (VSL)

Majitel, nakladatel a vydavatel:
Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku

Poštovní adresa a sídlo redakce:
Margaretenplatz 7/2/4,
1050 Vídeň, Rakousko

UID/DIČ:
ATU58047946

Bankovní spojení:
IBAN: AT 97 4300 0415 5419 1019
BIC: VBOEATWWXXX
Volksbank


Redakce: 

Telefon: +43 (1) 58 78 308
Mail:
listy@viden-vsl.at


Šéfredaktorka: 
Mag.phil. Tereza Chaloupková

Telefon: +43 664 19 68 287
Mail:
chaloupkova@viden-vsl.at

 

Redaktorka:  Mgr. et Mgr. Dagmar Toufarová
Telefon: +43 664 53 23 261
Mail:
toufarova@viden-vsl.at


Technická podpora:
firma ONYX

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.


Termíny uzávěrek  VSL  v roce 2023:

č. 1-2 // uzávěrka v pondělí 9.1.2023 // vychází 23.1.2023
č. 3-4 // uzávěrka v pondělí 23.1.2023 // vychází 6.2.2023
č. 5-6 // uzávěrka v pondělí 6.2.2023 // vychází 20.2.2023
č. 7-8 // uzávěrka v pondělí 20.2.2023 // vychází 6.3.2023
(další termínu budou zveřejněny v brzké době)
Změny vyhrazeny!

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL.